Reforma justice

Ministerstvo spravedlnosti České republiky

 

Napsali o nás

Unie státních zástupců podporuje schválení trestního zákoníku

Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR byl ve třetím čtení schválen návrh trestního zákoníku, který je nyní postoupen k projednání do Senátu PČR. Oproti původnímu vládnímu návrhu, sněmovnou schválený návrh zákona snižuje hranici věku trestní odpovědnosti na čtrnáct let, přičemž v návaznosti na tuto změnu došlo i ke snížení věkové hranice legálního zahájení sexuálního života z patnácti na čtrnáct let, neboť trestně postižitelné má být pouze vykonání soulože nebo pohlavní zneužití osoby mladší čtrnácti let.

Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR byl ve třetím čtení schválen návrh trestního zákoníku, který je nyní postoupen k projednání do Senátu PČR. Oproti původnímu vládnímu návrhu, sněmovnou schválený návrh zákona snižuje hranici věku trestní odpovědnosti na čtrnáct let, přičemž v návaznosti na tuto změnu došlo i ke snížení věkové hranice legálního zahájení sexuálního života z patnácti na čtrnáct let, neboť trestně postižitelné má být pouze vykonání soulože nebo pohlavní zneužití osoby mladší čtrnácti let.

Právě snížení hranice pro legální zahájení sexuálního života bylo předmětem kritiky ze strany některých politiků, kteří zvolenou věkovou hranici pokládají za příliš nízkou a ohrožující psychosociální vývoj čtrnáctiletých dětí.

Prezidentka Unie státních zástupců Lenka Bradáčová k této problematice uvádí: „Jakkoliv chápu obavy spojené se snížením věkové hranice pro zahájení sexuálního života, apeluji na senátory Parlamentu ČR, aby schválili předložený trestní zákoník. Jedná se o moderní kodex, který zásadním způsobem reformuje oblast trestního práva a nahrazuje téměř půl století starý předpis z dob komunistického režimu, který je navíc zatížen desítkami nesystémových novelizací."

Trestní zákoník přitom již jednou nebyl schválen v předchozím volebním období Poslanecké sněmovny, a to z malicherných, věcně nepodstatných důvodů. S ohledem na dlouhou legisvakanční dobu, kdy trestní zákoník má nabýt účinnosti až 1. ledna 2010, je možno po schválení trestního kodexu provést v průběhu roku 2009 jeho novelizaci a věkovou hranici pro zahájení sexuálního života případně opět zvýšit na nyní platných patnáct let.

Unie státních zástupců by pokládala za nešťastné, pokud by obavy ze snížení věkové hranice pro zahájení sexuálního života, které jsou snadno řešitelné shora popsaným způsobem, ohrozily schválení trestního zákoníku, který má pro reformu trestní justice zásadní význam.


JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D.
prezidentka Unie státních zástupců ČR

JUDr. Jan Lata, Ph.D.
tiskový mluvčí Unie státních zástupců ČR

 

zpět